Resultaten 2010
AWZI Harnaschpolder


Debiet

195.331

m3/dag


Vuillast

Influent ve

Effluent (EDL)

 

920.075

26.012

0
600.000
1.200.000


Resultaten verwijderde verontreiniging

93,1%


totaal

84,7%


totaal

90,1%


totaal

97,2%


totaal

87.457

kg/dag

8.201

kg/dag

1.296

kg/dag

97,2

%

Totaal CZV

Totaal stikstof

Totaal fosfaat

Totaal VE


Slib productie (inclusief grit)

53.458

ton