Drijflaagverwijde- ring in ontvangstkelders

Sinds 2005 zorgt Rioolgemaal Scheveningen voor het afvoeren van het afvalwater. Hiervoor kan het gemaal met twee pompen via zuigmonden in de kelder ruim 28.000 liter water per minuut wegpompen.

Drijflaagverwijdering in ontvangstkelders

Al snel na ingebruikname van het Rioolgemaal Scheveningen bleken de pompen regelmatig te vervuilen door haren, vochtige doekjes, vet, maandverband en condooms. Dit vuil koekt dusdanig aan elkaar dat een ‘drijvende vetlaag’ ontstaat op het afvalwater dat het rioolgemaal binnenstroomt. Deze drijflaag wordt de pompen ingezogen, waardoor deze verstoppen en het afvalwater niet meer kunnen verpompen. De pompen moeten dan worden schoongemaakt om te zorgen dat er geen afvalwater overstort op het oppervlaktewater. Om te voorkomen dat de pompen vervuilen werd de kelder drie tot vijf keer per jaar in twee tot drie dagen schoongemaakt met diverse zuig- en spuitauto’s. Deze zorgden voor geluidsoverlast en CO2-uitstoot in de omringende woonwijk. Daarnaast moesten er mensen de kelder in om deze schoon te maken en komen er tientallen tonnen vuil uit de kelder. Dit vuil moet worden afgevoerd naar afvalverbrandingscentrales om te worden verbrand.


Het schoonmaken van de kelder is dus een tijdrovend, niet duurzaam en kostbaar proces dat meerdere malen per jaar moet worden uitgevoerd. Dit kan worden voorkomen door te zorgen dat er geen drijflaag meer ontstaat in de kelder. Eén van de medewerkers van Delfluent Services bedacht daarom een concept om de drijflaag zo snel mogelijk weer te verwijderen. Dit concept is verder uitgewerkt met aannemer Ro.Pa.Tec Technische Reiniging die al jaren actief is voor Delfluent Services met diverse schoonmaak- en onderhoudsklussen. Na grondige analyse en diverse proefopstellingen is de Rolapac Drijflaagverwijderaar het resultaat.


Werking Rolapac drijflaagverwijderaar
In de oude situatie werd het afvalwater weggezogen door de zuigmonden richting de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). Doordat de zuigmonden onderin de kelder zijn geplaatst, bleef de drijvende vetlaag bovenin de kelder aanwezig. Deze drijvende vetlaag werd steeds dikker. Na verloop van tijd werden steeds vaker delen van deze drijflaag in de pompen gezogen. Hierdoor raakten de pompen steeds vaker verstopt. Op het moment dat dat gebeurde werd de kelder schoongemaakt.
De Rolapac bestaat uit nieuwe zuigmonden waarop een centrale leiding is aangebracht. Bovenop deze leiding is een op maat gemaakte korf geplaatst waardoor het afvalwater met drijflaag weggezogen kan worden. Tussen de korf en centrale leiding is een speciaal gemodificeerde pneumatische afsluiter aangebracht. De afsluiter is geïntegreerd in de centrale besturings- en signaleringsinstallatie van het rioolgemaal. Deze PLC bestuurde installatie zorgt dat het wegzuigen van de drijflaag wordt geregeld. De centrale leiding is voorzien van een spoelwateraansluiting vanaf de pompen, zodat het eventuele achtergebleven vet in de leiding wordt weggespoeld.


De resultaten
Met het vertrouwenwekkende ontwerp is besloten om te testen. Hiervoor heeft Ro.Pa.Tec de eerste Rolapac gebouwd en tijdens een schoonmaak in de kelder van rioolgemaal Scheveningen geïnstalleerd. Daarna is de Rolapac opgestart en heeft hij een jaar lang continue gedraaid. Aan het eind van dat jaar is de kelder pas weer schoongemaakt. Hierbij kwam 40 ton vuil uit de kelders. In dezelfde periode voor installatie van de Rolapac moest de kelder drie keer worden schoongemaakt waarbij er in totaal 140 ton vuil uit de kelder is verwijderd. Dit betekend dat de vervuiling met 70% is afgenomen. Het gemaal bestaat echter uit twee delen met ieder en eigen kelder. Deze worden tegelijk schoongemaakt waarbij de hoeveelheid vuil als één geheel wordt gerapporteerd. De Rolapac verwijdert het vuil uit één van de twee kelders. Daarom is de daadwerkelijke reductie door installatie van de Rolapac hoger.


Het vuil dat niet meer in de kelder achterblijft wordt direct naar afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust gepompt. Hier wordt het verwijderd en vergist, zodat er biogas vrijkomt. Alleen het slib dat na vergisting overblijft wordt verbrand.


Doordat de kelder minder schoongemaakt hoefde te worden en er minder vuil moest worden afgevoerd, is in een jaar tijd ongeveer € 40.000,- bespaard. Daarnaast betekent minder schoonmaken ook minder CO2-uitstoot, minder hinder voor omwonenden, minder werken in een kelder en minder uren voor het begeleiden van het werk. Ook zijn er in het jaar dat de Rolapac proefdraaide geen vuile pompen geweest.


De werking van de Rolapac heeft hiermee de verwachtingen overtroffen.