disclaimer

Delfluent Services en Delfluent aanvaren geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan als gevolg van het gebruik van deze website. Wij doen ons best, maar kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website juist en volledig is.
De inhoud van de website is informatief bedoeld.

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd, overgedragen of openbaar gemaakt worden door middel van druk, magnetische drager, microfilm of op welke wijze ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Delfluent Services of Delfluent.

Alle rechten voorbehouden ©  2017 Delfluent Services – Delfluent

Deze website is ontwikkeld en gerealiseerd door Met Inspiratie.