Inpassingen in omgeving

Groenzone: huisstructuur uit de Romeinse tijd

Archeologie

Duurzaam bouwen betekent ook aandacht hebben voor de historie van het gebied waarin je bouwt. Rond de Harnaschpolder hebben mensen door de eeuwen heen hun sporen achtergelaten. Op en rond het bouwterrein is een groot aantal vondsten gedaan en aan de rand van het terrein is in een uitsnede van een duin een ‘archeologische publieksherinnering’ ingericht, met een houten huis zoals die in de Nieuwe Steentijd gebouwd werden.

Delfluent Transportsysteem - Ypenburg

Landschap en natuur: groenstrook

Er is veel aandacht besteed aan de duurzame inpassing van de AWZI in het bestaande en veranderende landschap en natuur. In samenspraak met de omwonenden en de gemeente Midden-Delfland is besloten een groenzone aan te leggen rondom het terrein, een zogenaamd coulisselandschap. Er is echter bewust voor gekozen om de installatie niet te verbergen. Wandelaars kunnen kiezen voor een route met uitzicht op de bezinktanks of voor een groene route. Ook wordt door de inrichting van de groenzone gerefereerd aan het vroegere landschap, met vegetatie uit de Nieuwe Steentijd en de Romeinse tijd.