Over Delfluent

Harnaschpolder luchtfoto detail

Delfluent is een consortium van vier nationale en internationale, gespecialiseerde bedrijven, dat werkt aan het ontwerpen, bouwen, financieren en beheren van de afvalwatervoorzieningen in de regio Den Haag voor een periode van 30 jaar. Het Hoogheemraadschap van Delfland, de opdrachtgever, heeft gekozen voor een publiek-private samenwerking, die uniek is in de watersector in Nederland.

AWZI Houtrust binnen

Oprichting van Delfluent

Delfluent is in 1999 opgericht om in te schrijven op de Europese aanbesteding van het Hoogheemraadschap van Delfland voor het Design Build Finance and Operate-contract (DBFO-contract) voor het project Afvalwater Haagse Regio. Onder dit contract vallen:

In 2003 werd het contract getekend met opdrachtgever het Hoogheemraadschap van Delfland, dat als overheid eindverantwoordelijk blijft voor de kwaliteit van het afvalwater in de Haagse regio.