Samenwerkingsverband

AWZI Harnaschpolder - Aftapafsluiters nabezinktanks

Om een succesvolle Publiek Private Samenwerking tussen HHDelfland, Delfluent en DSBV gedurende de looptijd van de overeenkomst te garanderen, hebben zij de gemeenschappelijke wens geuit om te investeren in structurele samenwerking middels een zogenaamd samenwerkingsprogramma (Cooperation Programme). Dit samenwerkingsprogramma is het platform voor gemeenschappelijke projecten en ontwikkelingen die voortvloeien uit de Publiek Private Samenwerking. Het geeft een duidelijk beeld van de gezamenlijke doelen, de voordelen uit en de voortgang van de projecten.

Een belangrijk voordeel van het samenwerkingsprogramma is het vervaardigen van een managementsysteem, dat publieke belangen zal waarborgen en juridische kwesties tussen HHDelfland, Delfluent en DSBV (als gevolg van onvoldoende kennis/begrip van gemeenschappelijke belangen) in de toekomst zal voorkomen.

Het samenwerkingsprogramma heeft ook de intentie om de manier waarop de private partijen Delfluent and DSBV de publieke verantwoordelijkheid van HHDelfland’s ten uitvoer brengt, qua efficiëntie en effectiviteit te bevorderen. Dit kan mogelijkheden creëren om de reikwijdte van de overeenkomst uit te breiden en het “Financiering – Operate” concept verder te ontwikkelen.

De Publiek Private Samenwerking is onderdeel van de afvalwaterketen in het verzorgingsgebied van HHDelfland. Gemeenten zijn daarin directe ketenpartners van HHDelfland. DSBV werkt als deelnemer in studieprojecten met HHDelfland en gemeenten actief mee aan het optimaliseren van de afvalwaterketen.