Kwaliteitsmanagement

Ontwaterd slib silo’s - Houtrust

Een van de contractuele verplichting van Delfluent en Delfluent Services (DSBV) is het invoeren van een Kwaliteit Management Systeem (ISO 9001), mede om HHDelfland de mogelijkheid te geven op afstand te sturen (remote governance) en niet betrokken te zijn bij de dagelijkse operationele activiteiten van DSBV. Hoe uitgebreid dit zou moeten zijn, was echter niet aangegeven. Om te zorgen dat alle betrokken partijen zich in het op te zetten systeem kunnen vinden, is dit in nauwe samenwerking tussen HHDelfland en DSBV opgezet.

Harnaschpolder - Slibbegisingstank

Inmiddels heeft DSBV een ISO 9001, ISO 14001 en PAS 55 gecertificeerd managementsysteem waarin de volgende zorgsystemen zijn geïntegreerd:

Scada besturingssysteem

Het Proces Data Management Systeem is volledig toegankelijk voor HHDelfland. Naast het feit dat met het Asset Management Systeem het onderhoud efficiënt en effectief kan worden uitgevoerd, waarborgt dit systeem ook dat de installaties aan het einde van de contractperiode in een goede onderhoudsstaat aan HHDelfland kunnen worden overgedragen.