750 keer de evenaar rond op gas uit rioolslib

Donderdag 28 november 2019 hebben Annette Ottolini en hoogheemraad Ruud Egas van Hoogheemraadschap Delfland de groengasinstallatie op Harnaschpolder officieel geopend.

Officiële opening van de groengasinstallatie op Harnaschpolder.

Deze installatie is gebouwd door Hoogheemraadschap Delfland en Delfluent Services (Evides Industriewater) en hierin wordt biogas – dat vrijkomt bij het vergisten van slib uit rioolwater – omgezet naar gas van aardgaskwaliteit. Dit gas wordt geleverd aan het netwerk van Westland Infra en is jaarlijks goed voor het vergroenen van 30 miljoen kilometer wegtransport: dat is 750 keer met een vrachtwagen duurzaam de evenaar rond.

Ottolini: “Evides heeft als doel om in 2025 klimaat- én energieneutraal te zijn. Daarbij willen we samen met onze partners actief bijdragen aan de versnelling van de energietransitie. De groengasinstallatie op Harnaschpolder is daar een succesvol voorbeeld van, dat veel energie en grote milieuwinst levert.”

Egas: “Op onze afvalwaterzuiveringen maken wij mooie stappen op de weg naar een klimaatneutraal Delfland. Het omzetten van biogas naar groen gas is daarvan een voorbeeld. Wij zijn daarmee in 2018 begonnen op zuivering De Groote Lucht. Nu hebben wij samen met onze partner Delfluent Services ook een groengasinstallatie gebouwd op de grootste afvalzuiveringsinstallatie van Nederland. Ik ben daar ontzettend trots op.”