Zwart Water systeem Rijswijk

Afvalwaterleidingen

Vanuit de intentie van het Hoogheemraadschap van Delfland en Delfluent Services BV om innovatietrajecten in te zetten voor het verduurzamen van de afvalwaterketen, is het initiatief genomen om te onderzoeken of zwart water, afkomstig van de nog te realiseren woonwijk “Sion”, direct naar de vergister van de AWZI Harnaschpolder kan worden gevoerd. De wijk Sion ligt nabij de AWZI. 
Het project beoogt middels een quick scan te onderzoeken of een zwart water systeem haalbaar is.

Zwartwater

Bij een zwart water systeem worden de woningen ingericht met vacuümtoiletten en wordt het zwarte water, dat dit oplevert, apart ingezameld en direct naar de vergister van de AWZI geleid. 
Het doel van de quick scan is om de betrokken partijen te informeren over de kenmerken van zwartwater in brede zin (samenstelling, productie, inzameling, transport, verwerking) en dient als houvast in de verdere discussie over uitgangspunten, kansen en belemmeringen voor een eventuele vervolgstap.

Pilotinstallatie Harkos op 29 maart 2018 geopend

Op 29 maart 2018 is de pilotinstallatie voor korrelslibtechnologie voor de afvalwaterzuivering…

29-03-18

Onderzoeksfaciliteit Delft Blue Innovations geopend

Op woensdag 14 oktober 2015 is de onderzoeksfaciliteit op AWZI Harnaschpolder officieel geopend. Studenten en…

01-12-15