Kwaliteitssysteem en -werkplan

Harnaschpolder - Slibbegisingstank

Kwaliteitsmanagement, (proces)data management en asset management zijn belangrijke en waardevolle kwaliteitsnormen om de primaire bedrijfsprocessen van Delfluent Services te ondersteunen. Niet alleen voor onze opdrachtgever(s), maar juist ook voor onszelf, om voortdurend alert en scherp te blijven op waar we mee bezig zijn. Het is voor ons dan ook van wezenlijk belang om onze ISO 9001, ISO 14001 en PAS 55 certificeringen te behouden en daarom besteden we veel aandacht aan de jaarlijkse audits.

Het kwaliteit managementsysteem (QMS) behoort geheel in lijn te zijn met het Operations & Maintenance contract. Om het kwaliteitssysteem te kunnen onderhouden, is een QMS werkplan geschreven, waarmee eventueel benodigde wijzigingen in het systeem, zoals bijvoorbeeld tengevolge van organisatiewijzigingen, projectmatig kunnen worden doorgevoerd. Het QMS werkplan is onderdeel van de verbetercyclus.

Pilotinstallatie Harkos op 29 maart 2018 geopend

Op 29 maart 2018 is de pilotinstallatie voor korrelslibtechnologie voor de afvalwaterzuivering…

29-03-18

Onderzoeksfaciliteit Delft Blue Innovations geopend

Op woensdag 14 oktober 2015 is de onderzoeksfaciliteit op AWZI Harnaschpolder officieel geopend. Studenten en…

01-12-15